I. Giới thiệu:
       1. Điều khoản sử dụng dịch vụ của GTV - GPlay này là thỏa thuận giữa Bạn và GTV – Gplay.
       2. Bằng việc sử dụng dịch vụ của GTV - GPlay - Bạn được xem là đã đồng ý với các Điều khoản này.
       II. Nội dung và các quy định chung về tài khoản cá nhân
       1. Quy định về tài khoản và thông tin chủ tài khoản
       1.1 Quy định tên tài khoản:
       - Tên tài khoản gồm các ký tự bảng chữ cái tiếng Anh, chữ số, dấu gạch dưới.
       - Tên tài khoản có từ 4-16 ký tự.
       - Khi tạo lập tài khoản điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi thực hiện đăng ký.
       - Việc tạo lập tài khoản cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
       + Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.
       + Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.
       + Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
       + Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do GTV - GPlay cung cấp.
       + Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (trùm khủng bố, phát xít…)
       1.2 Thông tin chủ tài khoản
       - Thông tin chủ tài khoản sẽ được bảo mật bao gồm: tên tài khoản, mật khẩu, email đăng ký, số điện thoại cá nhân,....
       - Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật các thông tin đã đăng ký trên hệ thống ID của GTV - GPlay. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất nào của bạn do quá trình sử dụng dịch vụ gây ra. 
       - Các tài khoản cần được xác thực, kích hoạt các thông tin cần thiết (email, số điện thoại cá nhân) để sử dụng các dịch vụ của GTV – Gplay.
       2. Yêu cầu chung với chủ tài khoản
       2.1. Độ tuổi chủ tài khoản:
       Chủ tài khoản phải cam kết khi đăng ký phải trên 18 tuổi.
       2.2. Không được xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của của Công ty Cổ phần công nghệ GTV Việt Nam.
       2.3. Không được sử dụng các công cụ hoặc lợi dụng các lỗi tự phát sinh từ hệ thống để làm thay đổi kết quả chơi hoặc có các hành vi gian lận để phá hoại hoặc trục lợi.
       2.4. Không được mạo nhận là các thành viên khác (người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ,... của Công ty Cổ phần công nghệ GTV Việt Nam).
       2.5. Không phát tán và truyền bá thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
       2.6. Không gửi thông tin quảng cáo, thư dây chuyền hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại (trừ trường hợp được Công ty Cổ phần công nghệ GTV Việt Nam cho phép bằng văn bản).
       2.7. Không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.
       2.8. Không được gửi hoặc tải lên, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của các sản phẩm dịch vụ do công ty Intecom cung cấp; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.
       2.9. Không được gửi liên tục các dòng chữ vô nghĩa trên các kênh chat nhằm cản trở hoặc quấy rối các thành viên khác.
       2.10. Không được có thái độ đe dọa hoặc các hành vi quấy rối, gây ức chế tâm lý,... đối với các thành viên khác.
       2.11. Không được sử dụng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự không lành mạnh, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm,... nhân viên quản trị hệ thống dịch vụ, người chơi và các tổ chức khác.
       2.12. Không được có hành vi câu kết, gây rối, cản trở, phá hoại, bịa đặt thông tin gây hại cho cộng đồng, nhà phát hành hoặc đối tác liên kết với nhà phát hành trong mọi chương trình, sự kiện, dịch vụ. Nhà phát hành hoặc ban tổ chức sẽ có những biện pháp xử lý như khóa tài khoản hoặc tước mọi quyền lợi của chủ tài khoản vi phạm
       III. Khiếu nại
       Cổng thông tin khiếu nại do GTV - GPlay chỉ sử dụng duy nhất tại fanpage Facebook GTV Plus https://www.facebook.com/gplaygtv
       Hoặc theo Hotline: 02473.082.266 & email đến địa chỉ hotro@gtv.vn để được hướng dẫn hỗ trợ.
      
       CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN – GTV ID:
       Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này (“Chính sách”) là một phần của các Điều khoản sử dụng Dịch vụ dành cho Khách hàng sử dụng ứng dụng nền tảng GPlay, cung cấp cách chúng tôi thu thập, tiếp nhận, lưu trữ, tổng hợp, xử lý, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin của các cá nhân và tổ chức (“Khách hàng”) khi truy cập, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của GPlay được cung cấp qua website, ứng dụng và các kênh tương tác khả dụng khác.
       Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này có thể được điều chỉnh và sửa đổi, Khách hàng nên truy cập và kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. GTV có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách này bất cứ lúc nào thông qua việc công bố cập nhật trên website chính thức của GTV và/hoặc hiển thị trên ứng dụng GTV ID.
       Bằng việc tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của GTV sau ngày các thay đổi của Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này có hiệu lực, Khách hàng xác nhận sự chấp thuận với nội dung của Chính sách được sửa đổi và cập nhật đó.
       Trong Chính sách này, “GTV”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” được hiểu là đề cập đến Công ty Cổ phần Công Nghệ GTV.
       GTV xin trân trọng thông báo tới Khách hàng hàng Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân mới nhất được GTV-GPlay ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.
       1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
       Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của GTV, xác lập các thỏa thuận và/hoặc cho phép GTV sử dụng thông tin cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng chấp nhận toàn bộ các quy định được đề cập tại Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này.
       GTV sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng phù hợp với quy định của: văn bản pháp luật (bao gồm cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này tại từng thời điểm); Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này; và Hợp đồng, thỏa thuận khác giữa Khách hàng và GTV. Khi Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (như thông tin vợ/chồng, con và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, bên bảo đảm, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, đầu mối liên hệ, cổ đông hoặc cá nhân khác có liên quan đến Khách hàng) cho GTV, Khách hàng cam đoan và đảm bảo rằng Khách hàng đã cung cấp thông tin đầy đủ về nội dung của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này cho bên thứ ba và có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó để GTV xử lý các dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này. Đồng thời, Khách hàng hiểu rằng, GTV sẽ không cần thẩm định lại sự chấp thuận này.
       Tùy thuộc vào vai trò của GTV trong từng tình huống cụ thể, là (i) Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân; (ii) Bên xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, GTV sẽ thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
       GTV xin lưu ý rằng việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng là điều kiện cần và đủ để GTV có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến Khách hàng.
       2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ
       Để GTV có thể thực hiện các yêu cầu của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu cung cấp dịch vụ, các sản phẩm và dịch vụ khác) và/hoặc cung cấp khái quát thông tin các sản phẩm/tiện ích của GTV, GTV và Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà GTV có thỏa thuận sẽ cần phải sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan).
       Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được sử dụng có thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Khách hàng. Các loại dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Khách hàng với GTV:
       •	(i) Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
       •	(ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
       •	(iii) Và các dữ liệu cá nhân khác được Khách hàng cung cấp cho GTV khi đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ cũng như dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của GTV.
       3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
       Khách hàng đồng ý cho phép GTV thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:
       •	(i) Đánh giá và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của GTV và sản phẩm, dịch vụ GTV hợp tác với đối tác cho Khách hàng;
       •	(ii) Nhận biết, xác minh và duy trì thông tin chính xác về nhận biết Khách hàng; đảm bảo an ninh và an toàn hệ thống thông tin của GTV và các yêu cầu thẩm định khách hàng khác với Khách hàng theo quy định pháp luật;
       •	(iii) Hỗ trợ Khách hàng, cập nhật thông tin Khách hàng khi đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do GTV hoặc đối tác của GTV cung cấp;
       •	(iv) Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận giữa GTV và Khách hàng (nếu có);
       •	(v) Đánh giá rủi ro, phân tích xu hướng, thống kê, lên kế hoạch, bao gồm phân tích xử lý dữ liệu về thống kê, tín dụng và phòng chống rửa tiền;
       •	(vi) Phát hiện, ngăn chặn, và điều tra tội phạm, tấn công hoặc vi phạm bao gồm cả gian lận, rửa tiền, khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hối lộ, tham nhũng hoặc trốn thuế;
       •	(vii) Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo. Liên hệ với Khách hàng, tiếp thị trực tiếp, gián tiếp các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng, thực hiện các chương trình khuyến mại, đổi quà, trao thưởng, giao quà tặng;
       •	(viii) Ghi nhận tín nhiệm sử dụng dịch vụ của Khách hàng để hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của GTV cho Khách hàng một cách tốt nhất, cũng như tổ chức các chương trình khách hàng thường xuyên, khách hàng thân thiết, nhằm mang đến lợi ích tiêu dùng tốt nhất tới Khách hàng;
       •	(ix) Tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho Khách hàng;
       •	(x) Đánh giá để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà GTV cung cấp cho Khách hàng. Phát triển các tính năng và sản phẩm mới và hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các dịch vụ của GTV;
       •	(xi) Xác minh thông tin khách hàng nhằm bảo mật an toàn về tài khoản của Khách hàng trong các yêu cầu giải đáp thắc mắc, tra soát và khiếu nại.
       •	(xii) Bảo vệ hoặc thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của GTV, bao gồm quyền thu các khoản phí, thu hồi và xử lý các khoản nợ mà Khách hàng trên hệ thống của GTV (nếu có).
       Trường hợp Khách hàng đã đồng ý cho phép GTV sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, Khách hàng đồng ý rằng GTV có quyền tiếp thị, giới thiệu sản phẩm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:
       •	(i) Nội dung: Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của GTV và đối tác.
       •	(ii) Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo, thông báo trên websites chính thức, ứng dụng của GTV hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
       •	(iii) Hình thức: GTV gửi trực tiếp cho Khách hàng qua không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
       •	(iv) Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.
       4. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
       Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể được xử lý:
       •	(i) Bằng tay; và/hoặc
       •	(ii) Tự động (bằng phương tiện điện tử); và/hoặc
       •	(iii) Cách thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
       5. THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU; CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
       Nhằm phục vụ trải nghiệm của Khách hàng và để GTV có thể thực hiện các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Khách hàng đồng ý cho GTV có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các tổ chức, cá nhân sau đây:
       •	(i) các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho GTV, bao gồm và không giới hạn ở các dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo, dịch vụ pháp lý, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ vận chuyển;
       •	(ii) các công ty tư vấn, bên kiểm toán, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư của GTV;
       •	(iii) các đối tác tài chính, các ngân hàng thương mại, tổ chức chuyển mạch, tổ chức thẻ, các công ty trung gian thanh toán có quan hệ hợp tác với GTV;
       •	(iv) các đơn vị chấp nhận thanh toán, bên sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử của GTV;
       •	(v) nhân viên, người lao động của GTV;
       •	(vi) công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết của GTV;
       •	(vii) bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà GTV được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và GTV;
       •	(viii) bất kỳ cá nhân có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng với GTV;
       •	(ix) các bên cung cấp dịch vụ cho GTV mà việc chia sẻ, tiết lộ dữ liệu cho họ là cần thiết để GTV có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Khách hàng;
       •	(x) cho các bên thứ ba chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đối với các dữ liệu cá nhân theo hợp đồng, thỏa thuận của họ với GTV, bao gồm cả các công ty nghiên cứu, khảo sát và cơ quan xếp hạng;
       •	(xi) các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
       •	(xii) các bên được Khách hàng đồng ý hoặc GTV có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
       Ngoài các trường hợp trên, GTV sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác trừ khi:
       •	(i) có sự đồng ý của Khách hàng;
       •	(ii) GTV được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật;
       •	(iii) GTV chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng và GTV.
       6. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA
       GTV sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như: chuẩn quốc tế PCI DSS, SSL, v.v. nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng không bị lộ lọt, lợi dụng, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. GTV cam kết bảo mật một cách tối đa dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
       Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn: (a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng; (b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của GTV, hệ thống bị tin tặc tấn công gây lộ lọt dữ liệu; (c) Khách hàng chủ quan tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo hoặc truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại; (d) thảm họa thiên nhiên, v.v.
       GTV khuyến cáo Khách hàng bảo mật các thông tin liên quan đến tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng, mã OTP, sinh trắc học và không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ người nào khác.
       Khách hàng nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng, Khách hàng nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc ứng dụng của GTV khi không có nhu cầu sử dụng tài khoản.
       Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện hành vi vi phạm đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng, GTV sẽ ngay lập tức tiến hành thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả.
       7. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
       Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân: Kể từ thời điểm Khách hàng chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hoặc tại thời điểm Khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của GTV.
       Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân: Cho tới thời điểm Khách hàng yêu cầu GTV chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc khi GTV không còn bất kỳ nghĩa vụ nào về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng hoặc thời gian khác theo quy định của pháp luật.
       8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
       8.1 Với tư cách là chủ thể dữ liệu cá nhân, Khách hàng có các quyền: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền yêu cầu xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
       8.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách: (i) thao tác trực tiếp trên Ứng dụng sản phẩm của GTV hoặc (ii) liên hệ với GTV theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Mục 9 bên dưới. GTV sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian quy định của pháp luật kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ Khách hàng.
       8.3 Trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu, thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Khách hàng thì các hành động đó có thể làm: (i) ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của GTV và Khách hàng; (ii) sản phẩm, dịch vụ của GTV đối với Khách hàng bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp. Việc thay đổi này có thể dẫn đến các phí tổn, thiệt hại mà Khách hàng và/hoặc bên thứ ba sẽ phải gánh chịu.
       GTV sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong phạm vi còn lại được yêu cầu (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật.
       8.4 Nghĩa vụ của Khách hàng:
       •	(i) Tuân thủ các quy định của pháp luật, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các quy định, hướng dẫn của GTV liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
       •	(ii) Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của GTV khi đăng ký và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của GTV và khi có thay đổi về các thông tin này. GTV sẽ tiến hành bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào GTV sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
       •	(iii) Phối hợp với GTV, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
       •	(iv) Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của GTV; thông báo kịp thời cho GTV khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
       •	(v) Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
       •	(vi) Thường xuyên cập nhật các quy định, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân bảo vệ dữ liệu cá nhân của GTV thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của GTV (id.gplay.vn). Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của GTV để thể hiện rõ việc đồng ý toàn bộ hoặc đồng ý một phần hoặc đồng ý với điều kiện kèm theo hoặc không đồng ý đối với các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân mà GTV thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ.
       •	(vii) Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
       •	(viii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
       8.5 Nghĩa vụ thực hiện các biện pháp an toàn, bảo mật tài khoản
       8.5.1 Bảo mật tài khoản
       •	Sử dụng mật khẩu mạnh: Tạo mật khẩu có ít nhất 8 ký tự & thay đổi mật khẩu định
       •	Không sử dụng thông tin cá nhân: Tránh sử dụng tên, ngày sinh hay thông tin cá nhân khác làm mật khẩu.
       •	Không chia sẻ mật khẩu/mã PIN/mã OTP: Không bao giờ chia sẻ mật khẩu/mã PIN/mã OTP với bất kỳ ai, bất kể ai họ là.
       •	Không lưu mật khẩu, mã khoá trên các trình duyệt web
       8.5.2 Chú ý đến trạng thái tài khoản & giao dịch
       •	Kiểm tra trạng thái tài khoản: Xem xét thường xuyên để phát hiện bất kỳ hoạt động lạ nào
       •	Không mở liên kết không xác định: Không bao giờ mở liên kết hoặc tải tài liệu từ email hoặc tin nhắn không xác định.
       •	Xác nhận thông tin giao dịch: Trước khi xác nhận bất kỳ giao dịch nào, đảm bảo kiểm tra thông tin chi tiết cẩn thận.
       •	Kiểm tra thông báo giao dịch: Theo dõi thông báo về các giao dịch qua email hoặc ứng dụng di động và xác nhận chúng
       •	Thiết lập hạn mức giao dịch trong ngày/ tháng theo nhu cầu sử dụng
       8.5.3 Cập nhật phần mềm
       •	Tránh tải ứng dụng từ nguồn không rõ: Tải ứng dụng và internet banking từ cửa hàng ứng dụng chính thống
       •	Cập nhật ứng dụng: Luôn đảm bảo rằng ứng dụng và internet banking của bạn được cập nhật mới nhất để bảo vệ khỏi lỗ hổng bảo mật
       8.5.4 Kết nối an toàn
       - Sử dụng mạng Wi-Fi an toàn: Tránh sử dụng mạng Wi-Fi công cộng hoặc không xác định để tránh rủi ro bị tấn công từ xa
       8.5.5 Báo cáo giao dịch lạ
       - Nếu bạn phát hiện bất kỳ giao dịch lạ nào, chúng tôi ngay lập tức qua hotline 02473.082.266.
       8.5.6 Báo mất, thất lạc thiết bị lưu trữ khoá bảo mật hoặc thiết bị có đăng nhập tài khoản GTV ID.
       - Ngay khi phát hiện mất thiết bị, khách hàng cần liên hệ tới tổng đài 02473.082.266 để yêu cầu khoá khẩn cấp tài khoản.
       - Việc bảo mật và an toàn là trách nhiệm chia sẻ giữa GTV và người dùng. Bạn nên luôn tự giữ gìn thông tin cá nhân và thực hiện các biện pháp bảo mật nêu trên để đảm bảo an toàn cho tài khoản và giao dịch của mình.
       9. CÁCH THỨC KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ VỚI GTV
       •	Để thực hiện các quyền của mình, hay khi có nhu cầu trao đổi với GTV liên quan đến nội dung của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, khách hàng vui lòng liên hệ với GTV theo một trong các cách thức sau: (i) đến trực tiếp trụ sở chính của GTV, hoặc (ii) gọi tới Hotline: 02473.082.266, hoặc (iii) gửi email đến địa chỉ hotro@gtv.vn để được hướng dẫn hỗ trợ.